DENKBEELD (n. n.)

BEGRIFF (deu.) · IDÉE (fra.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
IDÉE (fra.) · INVENTION (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
EINBILDUNG (deu.) · IDEA (eng.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

{De Schilder konst is de Natuur te verbeelden.} De Schilderkonst is een wetenschap, om alle ideen, ofte denkbeelden, die de gansche zichtbaere natuer kan geven, te verbeelden: en met omtrek en verwe het oog te bedriegen.

[BLANC J, 2006, p. 104] L'art de peinture doit représenter la nature.} L'art de peinture est une science qui doit permettre de représenter toutes les idées ou tous les concepts que l'ensemble de la nature visible peut nous donner, et tromper l'oeil par les contours et les couleurs.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai

Quotation

Echter is het genoegzaam zeker, dat zy [NDR : Schoonheid] meest bestaat in een denkbeeld, 't welk van onze zinnen en oordeel afhangd, zo dat wy het onmogelyk achten, de waare beschryving in een eenig voorwerp daar van te konnen doen. Het zekerste dat wy daar af konnen zeggen, is dit, dat zo veelerlye soort van voorwerpen daar zyn, ook zo veelerly Schoonheid is […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.74:] On ne cependant nier que la Beauté ne consiste que dans l’idée que notre esprit s’en forme ; de sorte qu’il est impossible, selon moi, d’en donner une définition exacte d’après un objet quelconque. Ce que nous pouvons en dire, avec le plus de certitude, c’est qu’il y a d’objets individuels dans lesquels nous en trouvons […]

term translated by IDEA
term translated by EINBILDUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → génie, esprit, imagination