GLOED (n. m.)

GLUT (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · BLICKUNG (deu.) · GLUT (deu.) · WARMTH (eng.)
École flamande
École italienne
École néerlandaise

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
2 quotations

Quotation

Men moet weten dat de kracht en gloejendheid inde Verwen, niet in de ruwigheid der schildery bestaat; men moest het, als voor gezegd is behandelen […] Want wy konnen het eeven sterk hoogen en schaduwen, waar door dezelve gloed en verheevenheid zal bewerkt worden, is het niet aanstonds door de bloote kracht der Verw, men schommel en lakseer het zo lang, tot dat het die eigenschap bezit.

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

term translated by /
term translated by BLICKUNG

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

Aangeweezen hebbende, dat in het kleen de uiterste kracht van schaduwe tegens de Natuur strydig is, ja zelfs tegens de Konst, zo wel in binnen-als buitenverbeeldingen […] niet zwart gelyk Spangnolet; noch graauw, geel of ros, als Rembrand, Jan Lievensz, en meêr anderen onder de Italiaanen, Hollanders en Brabanders gedaan hebben, welke zonder verschillendheid de gloed, zo als zy die noemen, zodanig in de schaduwe brengen of 'er de brand in was, alleenlyk maar om geweld te doen […] Wat myn gevoelen aangaat, ik oordeel het waarschynlykste te zyn, dat men de schaduwe van dezelve natuur maake als de stoffe is; vertoonende in alle voorwerpen, 't zy naakten, kleedingen, hout of steen, rood, geel, blaauw of groen, op den dag de eigenste koleur, als in de schaduwe.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 497-498:] […] c’est pécher contre la nature et contre les règles de l’art, que d’employer des ombres fortes et chaudes dans les tableaux de chevalet […]On doit se garder aussi de les [ndr. les ombres] faire comme l’Espagnolet, ou grises, jaunes, & roussâtres comme Rembrand, Jean Lievensz, & plusieurs autres maîtres Italiens, Hollandois & Flamands, qui ont donné, sans distinction, un ton chaud, comme ils l’appellent à leurs ombres, le tout pour y mettre de la vigueur [ndr : violence]. Je pense donc que le meilleur moyen [ndr : vraisemblable] est de faire les ombres de la même nature que les draperies ; en donnant la même teinte aux jours qu’aux ombres de tous les objets, soit figures nues, draperies etc., tant rouge que jaune, bleu et vert.

École flamande
École italienne
École néerlandaise
EL ESPAGÑOLETO (José de Ribera)
LIEVENS, Jan
REMBRANDT (Rembrandt Harmensz van Rijn)

term translated by WARMTH
term translated by GLUT

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs