WEERKAATSING (n. f.)

REFLECTION (eng.) · REFLEXIO (lat.) · RÉFLEXION (fra.) · WERKÜRSSUNG (deu.) · WIDERSCHEIN (deu.) · WIDERSCHLAG (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
REFLET (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · REFLECTION (eng.) · WERKÜRSSUNG (deu.) · WIDERSCHLAG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
3 quotations

Quotation

Op het eerste boek, Handelende van de maniere des penceels. Van het Retocqueeren of Nazien. Vyfde Hoofdstuk. vol. 1, p.14
DE Fransse noemen het
Retoucher, by ons nazien en overzien […] Om dit wel te doen, zo haal u stuk met een goede en dunne Vernis, waar onder eenige taaje witten olie gemengd word, uit, het zy geheel of half, zo als gy oordeeld bekwamelijk te zullen konnen bewerken, eer het droog word: zet dan uw lichten op de hoogste partyen, zagjens en dunnetjens in het nat verdryvende, benevens de teêrheden van naakt en kleeding, ider na zyn eis, gelijk ook de geelachtigheid of gloeyendheid in de reflectien of weerkaatzingen des lichts.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 64-65:] [De la manière de retoucher un ouvrage]Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d’huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu’il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu’il place alors les lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide ; & ainsi de même pour les parties les plus tendres du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de la lumière […]

reflectie

term translated by /
term translated by WERKÜRSSUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

Veele gelooven, dat zy een goed weêrschynend kleed maaken wanneer het wel geplooid, en dat het in zyne hoogsels, diepsels en reflexie verschillende van koleuren is. Rafaël zelf heeft, nevens andere groote Meesters, dus doende hier in gedwaald. Maar een goed wederschynend koleurde kleed moet zyne reflexie of wederkaatsing uit die koleur trekken, daar het hoogsel uit bestaat.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 345-346:] La plûpart des peintres pensent qu’ils ont bien rendu une draperie changeante, quand les plis en sont disposés avec intelligence, & que leurs rehauts & leurs ombres, ainsi que leurs reflets, offrent des teintes [ndlr : couleurs] différentes. Raphaël même s’est trompé en cela, ainsi que plusieurs artistes. Mais une draperie, dont la couleur changeante est faite selon les règles de l’art, doit former ses reflets de la couleur, quoiqu’elles semblent tenir un peu de la nuance. […]

reflexie

term translated by /
term translated by WIDERSCHLAG

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

Het derde voorbeeld dient tot bevestiging van de twee voorgaande, waar in wy klaarlyk beweezen zien de reden waarom de voorwerpen in hunne schaduwen min of meer verzwakt worden, niet alleen van de weêrkaatsing van andere voorwerpen, maar buiten dat door de lucht ter linker zyde; desgelyks de slagschaduwen, welke buiten het bereik derzelve lucht of reflexie min of meer verduisterd worden […] {Van de uiterste hoogsels of glanssen} Hier vertoonen wy noch een ander voorbeeld, 't geen niet minder te bedenken geeft als het voorgaande; waar door ik aanwys de kracht van 't licht, en de uiterste hoogsels op de voorwerpen, en hoe die in twee gelyke voorwerpen zich heel ongelyk vertoonen, na dat den horizont hoog of laag is.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 395-396:] Le troisième exemple, figure 3, planche XVI, sert à confirmer les deux précédens [pl. XV 1-2], en nous prouvant clairement pourquoi les ombres corporelles des objets sont plus ou moins affoiblies, non-seulement par la lumière réfléchie d’autres corps, mais encore par l’air du côté gauche ; de même que les ombres portées sont plus sombres, à raison qu’elles sont privées davantage des reflets de lumière ou de l’effet de l’air ambiant […] Nous ajoutons ici une quatrième exemple, figure 4 planche XVI […] contribuera aussi à faire connoître la force de la lumière & des derniers rehauts des objets ; & pourquoi ils produisent un effet tout-à-fait différent dans deux objets parfaitement semblables, suivant que l’horizon est élevé ou bas.

term translated by REFLECTION
term translated by WIDERSCHLAG

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière