SCHITTERING (n. f.)

FUNKELUNG (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ÉCLAT (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
FUNKELUNG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
2 quotations

Quotation

{Nagtligt ook.} De bruine, donkere en swarte nagt, moet het ligt sterker, de schitteringen gloeyender en de schaduuwe kantiger vertoonen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Light at night} The brown, dark, and black night should make the light more intense, its brilliance more glowing, and the shadows more sharply outlined.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{Silver.} Het silver heeft geen swaarigheid, ten zy gebruineert hoedaanig het meest geschildert word, als men het aanlegt met swart, omber en ligten oker, met swart diept, en met schulpwit hoogt. De schitteringe tot het oog des zienders na het min of meer ligt, dat ‘er op valt min of meer kragtig zig volgens de wetten der natuir na ’t oogpunt weerstouwene, kan na ’t leeven ligt in kolorijt gevonden worden

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Silver} Silver presents no difficulties unless in a burnished state, the way it is usually painted, starting with black, umber, and light ochre, then deepened with black, and heightened with flake white. It is easy to arrive at a color for the sheen that strikes the eye of the viewer—which corresponds to the amount of light that falls on it, and is bounced back more or less intensely to the viewing point, in keeping with the laws of nature.

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière