VITRUVIUS ( v. 90 av. J.-C.-v. 20 av. J.-C. )

ISNI:0000000435005936 Getty:500014983

Quotation

{Viel messen siehet mehr den Bildhauern zu/ als den Mahlern.} Albrecht Dürer/ theilet den Menschlichen Leib mit Daum-breiten/ Minuten/ und andern noch kleinern dimensionen oder Abmessungen: die aber mehr den Bildhauern / als Mahlern/ anstehen. Ich habe oft hören discurriren/ daß/ der zuviel messet/ nur ein Abmesser bleibet/ und sonst nichts ausrichtet. Vitruvius und andere vernünftige Künstlere melden/ es werde/ durch all zukleine Messereyen des Haupts/ Füße/ Nasen und Solen/ die Jugend nur aufgehalten […]

Quotation

In Vitruvius wordt het woord Symmetria schier overal Commensus gheheeten, dat is een afmetinghe, ofte maetvoeghelickheyd, ofte ghelijck-maetigheydt.

Quotation

Soo staet oock aen te mercken dat sich de Schilder-Konst tot veele dinghen uytstreckt; en selfs de alder-naeuwkeurighste Natuyr-beschryvers noodigh werdt. {Schilder-Konst noodigh aen de natuerbeschrijvers.} En wy sien hoe dickwils de Leer-Meesters die moeten te hulpe roepen, en hoese om de Natuer der dinghen te beschryven, sijn ghedwonghen tot de af-teyckeningh van Menschen, Vogelen, Visschen, ende kruypende Gedierten te komen: […]
De Bouw-Meesters seght
Vitruvius moeten seer wel inde Teyken-kunde ervaren wesen, op dat sy de hoedanigheyt van haer voorgenomen Werk, met alle sijn omslagh en Ornamenten, te gemackelijker in een Vertoogh-Schets, souden konnen voor-stellen.
De Landt-Meters, Wereldt-Beschryvers en Sterre-Konstenaers, hebben van outs her door de Teycken-kunde alles geestigh weten Af-te-beelden. […]

Quotation

Proportion is a correspondency and agreement of the Measure of the parts between themselves and with the whole, in every Work, this correspondency is by Vitruvius called Commodulation, because a Modell is a Measure which being taken at the first measureth both the parts and the whole. […] and without this a Painter (besides that he is not worthy the name of a Painter) is like one which perswadeth himself he swimmeth above Water, when indeed he sinketh, to conclude then it is impossible to make any decent or well proportioned thing, without this Symetrical measure of the parts orderly united.
Wherefore my greatest endeavour shall be, to lay open the worthiness of this part of painting unto all such as are naturally inclined thereunto, by reason of a good temperature joyned with an apt Disposition of the parts thereof, for such men will be much affected therewith, to the end they may the better perceive the force of
Nature : who by industry and help of a good conceipt, will easily attain to so deep a reach, that they will be able upon the sudden to discern any Disproportion, as a thing repugnant to their Nature : unto which perfection on the contrary Side they can never attain, whose Judgements are corrupted through the Distemperature of their Organical parts, I speak of such who not knowing the virtue of proportion, affect nothing else, but the vain surface of garish colours, wrought after their own humour, who prove only Dawbers of Images and Walls throughout the whole World ; moving the beholders partly to smile at their Follies, and partly to greive that the Art should be thus disgraced by such absurde Idiot’s : who as they have no judgement herein ; so do they run into divers other most shamefull errors, into which I never heard that any ever fell, who were acquainted with the Beauty of proportion, but have rather prooved men of rare Spirits and found Judgements, […].

Quotation

Proportion is a Correspondency and Agreement of the Measures of the Parts between themselves, and with the whole in every Work
.            This
Correspondency Vitruvius cals Commodulation, because a Modell is a Measure, which being taken at first, measures both the Parts and the Whole.

Quotation

Analogie Proportie, oft maet der Lidtmaten eens Menschen Beeldts. Het derde Capittel.
1 Proporty, oft ghelijckmaticheyt puere,
Is (ghelijck Plutarhus verhaelt in reden)
Een schoon heerlijck cieraet in der Natuere,
Dees Proporty in ghebouw oft figuere,
Noemt Vitruvius (als Constigh van zeden)
Een seker over-een-comingh der leden,
Oft eyghenschappen als ghebouws in orden,
Als sy wel beleydt nae der Conste worden.

Quotation

Daer en is niet een onder d’oude Meesters, of hij heeft de Menie-verwen in sijn Schilderijen vernepentlick aenghewreven, ghelijck als men de medicijnen spaerighlick plaght te ghenieten. Nu daerenteghen worden gheheele mueren niet alleen met dese verwe grof en groot bekladt, maer men is daerenboven wonderlick rijs in het ghebruyck van berg-groen, purpur, blaeuwen azuyr, en andere dierghelijcke verwen meer, de welcke alhoewelse sonder eenighe konst aenghestreken sijn, soo treckense nochtans d’ooghen der beschouwers door haeren helderen schijn, dies moeten oock de selvighe verwen, nae den eysch der wetten, van den aenbesteder (om datse kostelick sijn) en niet van den aennemer des wercks verschaft worden.

Quotation

Such is the Importance and Vertue of Proportion, that nothing can any way satisfie the Eye without the help thereof : So that whatsoever worketh any Pleasure or Delight in us, doth therefore content us ; because the Grace of Proportion consisting in the measure of the Parts, appeareth therein ; Wherefore all the Inventions of Men carry with them so much the more Grace and Beautie, by how much the more Ingeniously they are proportioned, whence Vitruvius saith, That whosoever will proceed in his Works with Judgment, must needs be acquainted with the Nature and Force of Proportion ; which being well and kindly understood, will make him not only an excellent Judge of ancient and late Workmen, but also an Inventor and Performer of Rare and Excellent Matters himself.

Quotation

Now the Effects proceeding from Proportion are unspeakable, the Principal whereof, is that Majestie and Beautie which is found in Bodies, called by Vitruvius, EURITHMIA. And hence it is, that when behold a well-proportioned thing, we call it Beautiful, as if we should say, Indued with that exact and comely Grace, whereby all the Perfection of sweet Delights belonging to the Sight, are communicated to the Eye, and so conveyed to the Understanding.
But if we shall enter into a farther Consideration of this
Beauty, it will appear most evidently in things appertaining to Civil Discipline ; for it is strange to consider what effects of Piety, Reverence and Religion, are stirred up in mens Minds, by means of this suitable comeliness of apt proportion. A pregnant example whereof we have in the Jupiter carved by Phidias at Elis, which wrought an extraordinary sense of Religion in the People, whereupon the antient and renowned Zeuxis well knowing the excellency and dignity thereof, perswaded Greece in her most flourishing Estate, that the Pictures wherein this Majesty appeared were dedicated to great Princes, and consecrated to the Temples of the Immortal gods, so that they held them in exceeding great estimation ; partly because they were the Works of those famous Masters, who were reputed as gods amongt men ; and partly because they not only represented the Works of God, but also supplyed the defects of Nature : ever making choice of the Flower and Quintessence of Eye-pleasing delights.

Quotation

Laat de Schilderye een Beeldt wesen, seght hy {Vitruvius, Lib. VII, cap. 3}, van sulcken dingh, als is, of ten minsten kan sijn; van een mensche naemelick, een Huys, een Schip, en soodaenighe dinghen uyt welcker bepaelden omtreck d'Imitatie haer selven een exempel voorstellen kan. Soo plachten dan d'oude haere Binnen-kamers, haere Gaelderyen, haere Eet-Saelen met soodaenighen Konst op te proncken, die uyt sekere naturelicke dinghen ghenomen was.

Quotation

Daer en is niet een onder d’oude Meesters, of hij heeft de Menie-verwen in sijn Schilderijen vernepentlick aenghewreven, ghelijck als men de medicijnen spaerighlick plaght te ghenieten. Nu daerenteghen worden gheheele mueren niet alleen met dese verwe grof en groot bekladt, maer men is daerenboven wonderlick rijs in het ghebruyck van berg-groen, purpur, blaeuwen azuyr, en andere dierghelijcke verwen meer, de welcke alhoewelse sonder eenighe konst aenghestreken sijn, soo treckense nochtans d’ooghen der beschouwers door haeren helderen schijn, dies moeten oock de selvighe verwen, nae den eysch der wetten, van den aenbesteder (om datse kostelick sijn) en niet van den aennemer des wercks verschaft worden.

Quotation

Dus ghebeurt het dat ons ghemoedt door de kranckheydt des oordeels verdonckert sijnde, niet en kan onderscheyden wat daer met de autoriteyt en rechte reden der bevalligheydt over een komt.

Quotation

the principal whites in painting and limning are these. viz.
Ceruse.
White Lead.
Spanish White.
 
Of whites and their tempering. Venice Ceruse.

Your principall white is Ceruse, called in Latine
Cerussa, by the Italian Biacea. Vitruvius teacheth the making of it, […] ; it hath been much used (as is it also now adaies) by women in painting their faces, […].
           
White Lead.

White Lead is in a manner the same that Ceruse is, save that the Ceruse is refined and made more pure, […].

Quotation

Bleu artificiel dont on se sert en Peinture. Il est fait de sable, de sel, de nitre, & de limaille de cuivre. Vitruve enseigne cette composition l. 7. c. 11. mais la belle couleur bleuë qui est naturelle est faite de Lapis lazuli. V. Outremer.
Il y a une autre couleur bleuë qui se fait en Flandre, dont les Peintres se servent, mais qu’ils n’employent que dans les païsages, parce qu’elle verdit facilement, aussi l’appelle-t-on
cendre verte.

Quotation

Cabinet. Le mot Cabinet a plusieurs significations, car il se prend quelquefois pour une armoire à serrer des papiers, ou d’autres sortes de hardes ; d’autres fois il signifie une petite piece d’un appartement qui peut servir à plusieurs usages.
Ainsi l’on appelle Cabinets les lieux que l’on orne de Tableaux, & que Vitr. L. 6. c. 5. Appelle
Pinacotheca. […].

Quotation

the principal whites in painting and limning are these. viz.
Ceruse.
White Lead.
Spanish White.
 
Of whites and their tempering. Venice Ceruse.

Your principall white is Ceruse, called in Latine
Cerussa, by the Italian Biacea. Vitruvius teacheth the making of it, […] ; it hath been much used (as is it also now adaies) by women in painting their faces, […].
           
White Lead.

White Lead is in a manner the same that Ceruse is, save that the Ceruse is refined and made more pure, […].

Quotation

the principal whites in painting and limning are these. viz.
Ceruse.
White Lead.
Spanish White.
 
Of whites and their tempering. Venice Ceruse.

Your principall white is Ceruse, called in Latine
Cerussa, by the Italian Biacea. Vitruvius teacheth the making of it, […] ; it hath been much used (as is it also now adaies) by women in painting their faces, […].
           
White Lead.

White Lead is in a manner the same that Ceruse is, save that the Ceruse is refined and made more pure, […].

Quotation

Vermillon ou Cinabre. Le Cinabre mineral appellé minium dont les Peintres se servoient anciennement, estoit une couleur en forme de pierre rouge, qui se tiroit des mines de vif argent, Vitr. liv. 7. ch. 8. Le Vermillon que nous employons aujourd’huy, & qu’on nomme Cinabre artificiel tient lieu aux Peintres de l’ancien Minium, qu’on estime n’estre pas si beau que celuy d’apresent que l’on fait avec le souffre & le vif argent. Il y a encore une autre couleur rouge que Serapion appelle Minium, & les droguistes Mine de Plomb. Elle se fait avec de la ceruse bruslée, Pline l’appelle usta, qui est aussi le nom de l’ocre bruslé. V. Mine & p. 411.

Quotation

Now the Effects proceeding from Proportion are unspeakable, the Principal whereof, is that Majestie and Beautie which is found in Bodies, called by Vitruvius, EURITHMIA. And hence it is, that when behold a well-proportioned thing, we call it Beautiful, as if we should say, Indued with that exact and comely Grace, whereby all the Perfection of sweet Delights belonging to the Sight, are communicated to the Eye, and so conveyed to the Understanding.
But if we shall enter into a farther Consideration of this
Beauty, it will appear most evidently in things appertaining to Civil Discipline ; for it is strange to consider what effects of Piety, Reverence and Religion, are stirred up in mens Minds, by means of this suitable comeliness of apt proportion. A pregnant example whereof we have in the Jupiter carved by Phidias at Elis, which wrought an extraordinary sense of Religion in the People, whereupon the antient and renowned Zeuxis well knowing the excellency and dignity thereof, perswaded Greece in her most flourishing Estate, that the Pictures wherein this Majesty appeared were dedicated to great Princes, and consecrated to the Temples of the Immortal gods, so that they held them in exceeding great estimation ; partly because they were the Works of those famous Masters, who were reputed as gods amongt men ; and partly because they not only represented the Works of God, but also supplyed the defects of Nature : ever making choice of the Flower and Quintessence of Eye-pleasing delights.

Quotation

In Vitruvius wordt het woord Symmetria schier overal Commensus gheheeten, dat is een afmetinghe, ofte maetvoeghelickheyd, ofte ghelijck-maetigheydt.

Quotation

Proportion is a correspondency and agreement of the Measure of the parts between themselves and with the whole, in every Work, this correspondency is by Vitruvius called Commodulation, because a Modell is a Measure which being taken at the first measureth both the parts and the whole. […] and without this a Painter (besides that he is not worthy the name of a Painter) is like one which perswadeth himself he swimmeth above Water, when indeed he sinketh, to conclude then it is impossible to make any decent or well proportioned thing, without this Symetrical measure of the parts orderly united.
Wherefore my greatest endeavour shall be, to lay open the worthiness of this part of painting unto all such as are naturally inclined thereunto, by reason of a good temperature joyned with an apt Disposition of the parts thereof, for such men will be much affected therewith, to the end they may the better perceive the force of
Nature : who by industry and help of a good conceipt, will easily attain to so deep a reach, that they will be able upon the sudden to discern any Disproportion, as a thing repugnant to their Nature : unto which perfection on the contrary Side they can never attain, whose Judgements are corrupted through the Distemperature of their Organical parts, I speak of such who not knowing the virtue of proportion, affect nothing else, but the vain surface of garish colours, wrought after their own humour, who prove only Dawbers of Images and Walls throughout the whole World ; moving the beholders partly to smile at their Follies, and partly to greive that the Art should be thus disgraced by such absurde Idiot’s : who as they have no judgement herein ; so do they run into divers other most shamefull errors, into which I never heard that any ever fell, who were acquainted with the Beauty of proportion, but have rather prooved men of rare Spirits and found Judgements, […].

Quotation

Les sculpteurs , & les peintres anciens & Modernes n'establissent gueres la perfection de leur art qu'en la description des proportions du corps de l'homme ou de la femme de VIII testes, le grand Architecte Vitruve en son septième livre ne traite d'autre chose, & le Prince des peintres Albert Durer en son premier livre des proportions du corps humain, en descrivant la femme, il dit qu'elle a une esgale convenance de membres avec l'homme, hormis que ses membres sont plus delicats & polis, qu'lle a les Espaules plus estroites & les hanches plus larges, & que toute la structure est plus agile. […]
[…] 

Quotation

Proportion is a correspondency and agreement of the Measure of the parts between themselves and with the whole, in every Work, this correspondency is by Vitruvius called Commodulation, because a Modell is a Measure which being taken at the first measureth both the parts and the whole. […] and without this a Painter (besides that he is not worthy the name of a Painter) is like one which perswadeth himself he swimmeth above Water, when indeed he sinketh, to conclude then it is impossible to make any decent or well proportioned thing, without this Symetrical measure of the parts orderly united.
Wherefore my greatest endeavour shall be, to lay open the worthiness of this part of painting unto all such as are naturally inclined thereunto, by reason of a good temperature joyned with an apt Disposition of the parts thereof, for such men will be much affected therewith, to the end they may the better perceive the force of
Nature : who by industry and help of a good conceipt, will easily attain to so deep a reach, that they will be able upon the sudden to discern any Disproportion, as a thing repugnant to their Nature : unto which perfection on the contrary Side they can never attain, whose Judgements are corrupted through the Distemperature of their Organical parts, I speak of such who not knowing the virtue of proportion, affect nothing else, but the vain surface of garish colours, wrought after their own humour, who prove only Dawbers of Images and Walls throughout the whole World ; moving the beholders partly to smile at their Follies, and partly to greive that the Art should be thus disgraced by such absurde Idiot’s : who as they have no judgement herein ; so do they run into divers other most shamefull errors, into which I never heard that any ever fell, who were acquainted with the Beauty of proportion, but have rather prooved men of rare Spirits and found Judgements, […].

Quotation

Proportion is a Correspondency and Agreement of the Measures of the Parts between themselves, and with the whole in every Work
.            This
Correspondency Vitruvius cals Commodulation, because a Modell is a Measure, which being taken at first, measures both the Parts and the Whole.

Quotation

Craye, matiere à faire des crayons, & dont l’on se sert dans la composition de plusieurs couleurs à peindre. Les Anciens en avoient qu’ils nommoient Eretrienne, d’autres Selinusienne, ou Annulaire. Vitr. l. 7. c. 14. 

Quotation

Desseigner. Lat. figurare, delineare, designare. Vitr. In. proem. l. 3. deformare. Il dit deformationes gramicae, au lieu de descriptiones & designationes quae per lineas fiunt. Car γραμμή signifie linea, comme dans son 5. l. c. 4. Il se sert de [grec], pour designatio, descriptio, figura.

Quotation

Desseigner. Lat. figurare, delineare, designare. Vitr. In. proem. l. 3. deformare. Il dit deformationes gramicae, au lieu de descriptiones & designationes quae per lineas fiunt. Car γραμμή signifie linea, comme dans son 5. l. c. 4. Il se sert de [grec], pour designatio, descriptio, figura.

Quotation

Desseigner. Lat. figurare, delineare, designare. Vitr. In. proem. l. 3. deformare. Il dit deformationes gramicae, au lieu de descriptiones & designationes quae per lineas fiunt. Car γραμμή signifie linea, comme dans son 5. l. c. 4. Il se sert de [grec], pour designatio, descriptio, figura.

Quotation

L’autre question fut de sçavoir si l’idée que l’on concevoit du Peintre n’étoit que dans le coloris, & si il étoit inutile de chercher ailleurs cette idée en telle sorte que toute son étude se dût arrêter en cette partie là ; il fut dit là-dessus, qu’à parler proprement, la Peinture comprend tout ce qui se peut representer par le Dessein en quelque maniere que ce soit, & que le coloris n’en est qu’une partie, ce que l’on prouva par divers exemples, & particulierement par la Musique, dont les Compositeurs sont appellés Musiciens, encore qu’ils n’ayent ni Voix ni Instrumens, car comme le Musicien sans la Voix peut avec les Instrumens émouvoir les passions qu’il veut toucher, de même que le Peintre a besoin de la couleur quand il veut rendre ses representations completes & achevées, le Musicien qui chante juste & correct avec une voix mediocre, doit être plus estimé que celui qui chante faux avec une belle voix, de même le Peintre bon dessignateur & correct, qui colorie mediocrement est plus estimable que celui qui avec un beau coloris designe mal. Enfin la belle voix peut charmer les ignorants, quoi qu’elle ne soit pas soûtenuë de la justesse, comme le bel éclat de la couleur peut faire la même chose, encore que le Dessein en soit mauvais. Cette contestation fut terminée par un discours auquel on representa pour encourager ceux qui aspirent à l’universalité des parties de la Peinture, & de leur faire connoître toute l’étenduë de l’empire du Dessein ; que c’est par lui que l’Architecture met au jour ses plus belles idées, […].

Quotation

L’Enduit se fait avec du sable de riviere bien passé au sas ou d’autre bon sable détrempé avec de la chaux vieille esteinte, que quelques-uns passent aussi de crainte qu’il n’y ait quelque petites pierres, comme il arrive souvent quand la chaux n’est pas bonne, assez cuite, & assez esteinte. L’on se sert à Rome de Pozzolane qui est une espece de sable, qu’on tire de terre en faisant des puits. […]
Les Anciens peignoit sur le stuc, & on peut voir dans Vitruve le soin qu’ils prenoient à bien faire les incrustations, ou enduits de leurs bastimens pour les rendre beaux, & durables. Les Peintres modernes ont trouvé neanmoins que les enduits de chaux & de sable estoient plus commodes pour peindre, parce qu’ils ne seichent pas si-tost que le stuc ; & à cause encore qu’estans grisâtres, ils sont plus propres pour coucher les couleurs, qu’un fond aussi blanc qu’est le stuc.

Quotation

Now the Effects proceeding from Proportion are unspeakable, the Principal whereof, is that Majestie and Beautie which is found in Bodies, called by Vitruvius, EURITHMIA. And hence it is, that when behold a well-proportioned thing, we call it Beautiful, as if we should say, Indued with that exact and comely Grace, whereby all the Perfection of sweet Delights belonging to the Sight, are communicated to the Eye, and so conveyed to the Understanding.
But if we shall enter into a farther Consideration of this
Beauty, it will appear most evidently in things appertaining to Civil Discipline ; for it is strange to consider what effects of Piety, Reverence and Religion, are stirred up in mens Minds, by means of this suitable comeliness of apt proportion. A pregnant example whereof we have in the Jupiter carved by Phidias at Elis, which wrought an extraordinary sense of Religion in the People, whereupon the antient and renowned Zeuxis well knowing the excellency and dignity thereof, perswaded Greece in her most flourishing Estate, that the Pictures wherein this Majesty appeared were dedicated to great Princes, and consecrated to the Temples of the Immortal gods, so that they held them in exceeding great estimation ; partly because they were the Works of those famous Masters, who were reputed as gods amongt men ; and partly because they not only represented the Works of God, but also supplyed the defects of Nature : ever making choice of the Flower and Quintessence of Eye-pleasing delights.

Quotation

Now the Effects proceeding from Proportion are unspeakable, the Principal whereof, is that Majestie and Beautie which is found in Bodies, called by Vitruvius, EURITHMIA. And hence it is, that when behold a well-proportioned thing, we call it Beautiful, as if we should say, Indued with that exact and comely Grace, whereby all the Perfection of sweet Delights belonging to the Sight, are communicated to the Eye, and so conveyed to the Understanding.
But if we shall enter into a farther Consideration of this
Beauty, it will appear most evidently in things appertaining to Civil Discipline ; for it is strange to consider what effects of Piety, Reverence and Religion, are stirred up in mens Minds, by means of this suitable comeliness of apt proportion. A pregnant example whereof we have in the Jupiter carved by Phidias at Elis, which wrought an extraordinary sense of Religion in the People, whereupon the antient and renowned Zeuxis well knowing the excellency and dignity thereof, perswaded Greece in her most flourishing Estate, that the Pictures wherein this Majesty appeared were dedicated to great Princes, and consecrated to the Temples of the Immortal gods, so that they held them in exceeding great estimation ; partly because they were the Works of those famous Masters, who were reputed as gods amongt men ; and partly because they not only represented the Works of God, but also supplyed the defects of Nature : ever making choice of the Flower and Quintessence of Eye-pleasing delights.

Quotation

Proportion is of two sorts either Proper, Expressing the exact Proportion of the Thing to be Represented, or else in Perspective, in Respect of the Eye, differing very much from the other, for according to the Distance of the Thing from the Eye is Judgeth what Proportion the Head hath with the Body.
            For should a
Carver make a Statue according to true Proportion and place it on high, he that below beholds it will judge it Disproportionable, by Reason the upper Parts will come to the Eye in a Sharp Angle, and the lower Parts in a Blunt.
[...].
            So great is the Vertue of
Proportion, that nothing delighteth the Eye without it, since the Grace of all Beautifull Forms consists in a Proportionable Measure of Parts, and as Vitruvious saith, that none can proceed with Judgment without Acquaintance with the Force thereof, it giving the Majesty and Beauty to Bodys, whence he calleth it Eurithmia.
            It hath been of great Force in exciting Mens Minds to Reverence and Devotion, witness the
Statue of Jupiter Carv’d by Phidias ; [...].
           
Proportion is a Correspondency and Agreement of the Measures of the Parts between themselves, and with the whole in every Work
.            This
Correspondency Vitruvius cals Commodulation, because a Modell is a Measure, which being taken at first, measures both the Parts and the Whole.

Quotation

Desseigner. Lat. figurare, delineare, designare. Vitr. In. proem. l. 3. deformare. Il dit deformationes gramicae, au lieu de descriptiones & designationes quae per lineas fiunt. Car γραμμή signifie linea, comme dans son 5. l. c. 4. Il se sert de [grec], pour designatio, descriptio, figura.

Quotation

Analogie Proportie, oft maet der Lidtmaten eens Menschen Beeldts. Het derde Capittel.
1 Proporty, oft ghelijckmaticheyt puere,
Is (ghelijck Plutarhus verhaelt in reden)
Een schoon heerlijck cieraet in der Natuere,
Dees Proporty in ghebouw oft figuere,
Noemt Vitruvius (als Constigh van zeden)
Een seker over-een-comingh der leden,
Oft eyghenschappen als ghebouws in orden,
Als sy wel beleydt nae der Conste worden.

Quotation

Fraisque, ou Fresque. On appelle peindre à Fraisque lorsqu’on peint sur un enduit de mortier tout frais, avec des couleurs détrempées seulement avec de l’eau. Vitr. l. 7. c. 3. appelle udo tectorio, ce que les italiens disent à Fresco. V. p. 397.

Quotation

Fraisque, ou Fresque. On appelle peindre à Fraisque lorsqu’on peint sur un enduit de mortier tout frais, avec des couleurs détrempées seulement avec de l’eau. Vitr. l. 7. c. 3. appelle udo tectorio, ce que les italiens disent à Fresco. V. p. 397.

Quotation

Soo staet oock aen te mercken dat sich de Schilder-Konst tot veele dinghen uytstreckt; en selfs de alder-naeuwkeurighste Natuyr-beschryvers noodigh werdt. {Schilder-Konst noodigh aen de natuerbeschrijvers.} En wy sien hoe dickwils de Leer-Meesters die moeten te hulpe roepen, en hoese om de Natuer der dinghen te beschryven, sijn ghedwonghen tot de af-teyckeningh van Menschen, Vogelen, Visschen, ende kruypende Gedierten te komen: […]
De Bouw-Meesters seght
Vitruvius moeten seer wel inde Teyken-kunde ervaren wesen, op dat sy de hoedanigheyt van haer voorgenomen Werk, met alle sijn omslagh en Ornamenten, te gemackelijker in een Vertoogh-Schets, souden konnen voor-stellen.
De Landt-Meters, Wereldt-Beschryvers en Sterre-Konstenaers, hebben van outs her door de Teycken-kunde alles geestigh weten Af-te-beelden. […]

Quotation

Analogie Proportie, oft maet der Lidtmaten eens Menschen Beeldts. Het derde Capittel.
1 Proporty, oft ghelijckmaticheyt puere,
Is (ghelijck Plutarhus verhaelt in reden)
Een schoon heerlijck cieraet in der Natuere,
Dees Proporty in ghebouw oft figuere,
Noemt Vitruvius (als Constigh van zeden)
Een seker over-een-comingh der leden,
Oft eyghenschappen als ghebouws in orden,
Als sy wel beleydt nae der Conste worden.