DAAGEN (v.)

ENLIGHTEN (TO) (eng.) · LIGHT (TO) (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · BELEUCHTUNG (deu.) · LIGHT (TO) (eng.) · TAG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Wat men nu vlakke Schaaduwe noemt, zullen wy met dit zelfde voorbeeld bewijzen. [ndr: reference to illustration.] Om dat dees pilaar aan d’eene zyde eenparig verlicht is, zo noemtmen het vlak gedaagd. Desgelyks zegtmen van de andere zyde, wanneer een vlakke en breede Schaaduwe, met geen licht gebrooken is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What is called flat shadow, we will show with this same example. [ndr: reference to illustration.] Because this pillar is equally lighted, it is called lighted flatly. One says the same thing about the other side, when a flat and broad shadow is not interrupted by light.

term translated by TAG
term translated by /

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

BEklaagelyk, en onverantwoordelyk is het, dat veele Konstenaars, die zulk een Konst hanteeren welke alleen op de Wiskonst haare gronden, op de Ondervinding haare oeffening, en op de eenvoudige Natuur, welkers nabootster zy is, haare uitvoering gebouwd heeft, echter zo weinig op zulke drie wichtige zaaken, in dewelke hunne roem bestaat, letten, en voornaamentlyk in het daagen der voorwerpen wanneer de Zon in een laagen stand is

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 454:] Il est malheureux de voir que la plûpart des peintres, dont la théorie de l’art est fondée sur la géométrie, la pratique sur l’expérience, & l’exécution sur l nature dont elle est une imitation, portent si peu d’attention sur ces trois moyens dont dépend toute leur réputation, & qu’ils négligent sur-tout d’observer la manière dont les objets sont esclairés […]

term translated by LIGHT (TO)
term translated by BELEUCHTUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière