DAAGING (n. f.)

BETAGUNG (deu.) · DAY (eng.) · JOUR (fra.) · LICHTUNG (deu.) · LIGHTNING (eng.) · TAG (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
BELEUCHTEN (deu.) · BELEUCHTUNG (deu.) · BETAGUNG (deu.) · CHOICE (eng.) · LICHTUNG (deu.) · LIGHT (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
6 quotations

Quotation

Nu is 'er noch een waarneeming die zeer veel tot de volmaaktheid toebrengd: te weeten dat men gemelde Tint op de rondigheid niet te duyster houd; want de vlakke daaging staat zeer deftig en schoon, wanneer men tussen dezelve en de flaauwe schaduw, maar een teeder onderscheid bespeurd. […] Men vind zelf schilders die hen laaten wysmaaken, dat de tweede tint, op de ronding, heel donker wezen moet, daar in de koleur der grond mengende, voor reeden geevende dat dien grooten Mignard ook zo deed, doch dat door my heel ontkend word: 't Is wel waar dat ik eens een kleen boekjen, door den Vermaarden Bossé geschreeven, Le Peintre Converti of den Bekeerden Schilder genaamd, geleezen heb, waar in hy onder anderen grondig meend te bewyzen, dat gemelden Mignard zyn tweede tint op de kant te duyster maakten […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.67-68:] Il y a encore à cet égard une observation à faire, qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir, qu’il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre sur le relief ; car le jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l’art, lorsqu’il n’y a une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère. […] Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode ; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son Peintre converti, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres.

schaduw

term translated by LIGHT
term translated by BELEUCHTUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

De grootste zwaarigheid […] is, dat men onder de hoedanigheden van een goed Schilder, ook een vlakke daaging steld.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.69:] La plus grande difficulté […] un tableau pour être beau doit avoir une lumière ouverte & de face. […]

term translated by LIGHT
term translated by BELEUCHTUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

Ik vind de waarheid dezer reeden inzonderheid klaar werkende in de ongelykheid der voorwerpen, welke een leeven en roerendheid in een Ordinantie veroorzaaken […] Door de ongelykheid der voorwerpen verstaa ik de gedaantens derzelve, […]Het eene strydige moet by het andere geplaatst worden, op dat het eene het andere aanwyze. Desgelyks gaat het met de daaging. Zo een breede party, het zy in dag of schaduwe, bestaat, maakt dat alsdan de grond daar tegen arbeid.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 369-371:] Je trouve sur-tout la vérité de ce principe dans l’effet de vie & de mouvement qui résulte du contraste des objets […] Par contraste entre les objets, j’entends la diversité de leurs formes […] Ainsi les objets d’une forme différente doivent être placés les uns à côté des autres, afin qu’ils servent à se faire remarquer réciproquement. Il en est de même du clair-obscur. Si une grande partie se rouve éclairée ou dans l’ombre, faites alors que le fond serve à le faire sortir.

term translated by LIGHT
term translated by BELEUCHTEN

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

En als wy zullen spreeken van de bevalligheid en volmaaktheid, zo zeg ik, dat het wel te begrypen is, dat een Schildery, met een gemeen licht gedaagd, de volmaaktste is; welke daaging eigene gedaantens der voorwerpen aan onze oogen netter en duidelyker vertoont: het ronde blyft rond; en een vierkant ververandert niet.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 211:] And if we are to speak of what is agreeable and perfect, I say, that it ought to be known, that a Picture with a common Light is the most perfect ; a Light which shews us more exactly and plain the proper Forms of Objects ; what is round, remaining so, and the Square altering not.

term translated by LIGHT
term translated by LICHTUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

[…] om een Maaneschyn te schilderen […] naamentlyk die nooit zelve, maar alleen haar schynsel, te vertoonen; (want aan de daging in een Schildery is meer gelegen, dan de Zon, Maan, of Kaars zelf te vertoonen) doende myne voorwerpen van achter, ter zyden, of van vooren, door dezelve daagen […]een weinig somberder dan het daglicht […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 471:] […] peindre un clair de lune […], ne jamais peindre l’astre mais seulement sa lumière (car il est plus important de bien éclairer un tableau, que d’y faire paroître dans un tableau le soleil, la lune, ou un corps lumineux artificiel) en faisant tomber cette lumière sur les objets par-devant, par-derrière, ou de côté […] d’une manière un peu plus sombre que par la lumière du jour […]

term translated by LIGHT
term translated by BELEUCHTUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière

Quotation

Gelyk in de Zang-en Speelkonst een zuiver gehoor, alzo werd in deze oeffening der Konst [ndr : Conterfeitsels] een zuiver gezicht, vereischt. Zonder dit kan men onmogelyk een goed Meester hier in worden, dan by geval; aan 't welk dan al onze welvaart is hangende. Ik verstaa hier door een zuiver gezicht zulk een, dat door bekwaame zinnen, en niet door eigene liefde of neiging, gedreeven en geregeerd werd; waar na vereischt word. Een uittermaaten nette en naauwkeurige tekening, bestaande in een volkomene waarneeming der proportie, of verdeeling der ledemaaten, en zulks niet alleen in het aangezicht, maar van het geheele ligchaam met al zyn toebehooren, om het zelve op de aangenaamste wyze te vertoonen, op dat alle, die het beschouwen, van wat gewesten zy mogen weezen, altoos den persoon door het afbeeldsel konnen erkennen; 't geen zeer fraay kan geschieden door de mode met het schilderachtige te vermengen, gelyk die groote Meester Lely gedaan heeft […] Daar en boven moet men, in de twede plaats, een grondige kennis van de bevalligheid hebben, zo in de verkiezing van het licht, als de plaatsing van het voorwerp tegens het zelve, en om de tronie op haar schoonst en voordeeligst te vertoonen; benevens dit het ligchaam desgelyks op de welstandigste en natuurlykste wyze te schikken. In deze twee hoofdpunten, en der zelver waarneeming, meen ik dat het aller-voornaamste dezer Konstoeffening bestaat.
Men voeg'er noch dit, voor het derde, by, als 't geen wel den grootsten luister daar toe aanbrengt, te weeten de
Coloriet, op dat ieder mensch en ieder deel zyne eigene koleur bekome, en niet zodaanig een als zy by geval hebben, maar zo als zy gewoonlyk zyn en in hunnen dagelykschen ommegang zich vertoonen. Dat de Schilder zich wel wagte voor een byzondere neiging tot deze of geene manier, even als zommige, welker werk hier door beter voor 't hunne bekend word, als de persoon door de schildery van hunne hand aan zyne vrienden en bloedverwanten. Noopende de daaging, hier aan is veel gelegen, om die op man of vrouw toe te eigenen: want vermits het vrouwelyk geslacht gewoonlyk meerder tederheid en bevalligheid bezit, zo heeft het zelve, boven den man, ook het schoonste en aangenaamste licht noodig.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 132-134:] Comme il est nécessaire pour être un bon musicien, d’avoir une oreille bien exercée, il faut de même pour exceller dans la peinture de portraits, avoir une grande justesse d’œil, sans laquelle il n’est pas possible de devenir un bon maître que par hasard. J’entends ici par un œil juste, celui qui est conduit par un esprit réfléchi, & non par l’amour-propre ou par la passion. Ensuite, il faut posséder un dessin correct, c’est-à-dire qu’on doit bien savoir les proportions & les divisions, non-seulement de la tête, mais de tout le corps en général, afin qu’on fasse connoître la personne par le portrait ; ce qui doit être exécuté de manière agréable, en donnant aux vêtements actuellement à la mode une disposition la plus élégante [ndr : pittoresque] qu’il est possible, ainsi que le grand Lely en a montré l’exemple […] Il faut de plus savoir faire un choix heureux de la lumière & de la manière d’y exposer la personne qu’on veut peindre, afin que la physionnomie fasse le meilleur effet possible ; & donner en même tems l’attitude la plus aisée & la plus gracieuse au corps. Le coloris, qui produite un si bel effet quand il est bien employé, est une partie dont il n’est pas moins nécessaire de s’occuper que des autres ; car il faut que la personne en général & chaque partie en particulier ait le ton de couleur qui lui est propre dans sa manière habituelle d‘être, & non pas quand elle est agitée par quelque passion extraordinaire. Le peintre doit surtout bien se garder d’adopter une manière particulière, ainsi que l’ont fait quelques maîtres, dont il est plus facile de reconnoître le pinceau, que la personne dont ils ont fait le portrait. Le choix de la lumière pour les deux sexes est d’autant plus essentiel que la femme , ayant plus de grace & de délicatesse que l’homme, demande par conséquent aussi un clair-obscur plus agréable & plus beau.

term translated by CHOICE
term translated by BETAGUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière