HALVE TINT (expr.)

DEMI-TEINTE (fra.) · HALB-FARBE (deu.) · MEZZE-TINTE (deu.) · MEZZOTINT (eng.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
DEMI-TEINTE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · HALB-FARBE (deu.) · HALB-SCHATTEN (deu.) · HALF-TINT (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Wat het woord rondigheid zeggen wil, zalmen meede genoegzaam uit het zelfde voorbeeld begrijpen [ndr: reference to illustration], want de Pylaar van voore, zoo wel rond is, als ter zyde; men noemt het ook de mezetint, gelykmen ziet aan de lichte zyde der Kolom, naar de Superficie of omtrek toe, dat ’s te zeggen daar het licht verminderd en weg weikt; niet alleen een Kolom, maar alle ronde voorwerpen, doch den een min d’ander meer; als mede het boovenste vlak van dat vierkant, die achterweikt; en dat is eigentlyk ’t geen wy weikende tinten noemen. Door het woord mezetint, verstaan wy de halve of tusschen tint; om dat die gemeenlyk, tusschen het vlakke licht en de vlakke Schaaduwe, van elks half en half behoord; want altyd is tusschen licht en donker, een mezetint, die deze twee harde Partyen met elkanderen veenigt, en in een doet smelten.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What the word roundness means, one may easily understand from the same example, because the pillar is round from the front as well as from the side; one also calls it mezzotint, as one can see on the light sight of the column, towards the surface or contour, that is to say where the light diminishes and disappears; not only a column, but all round objects, although some more than others; just as the upper surface of that cube [ndr: square], that moves away; and this is actually what we call retreating colours. With the word mezzotint, we mean the half or middle tint; because it usually belongs between the flat light and the flat shadow, half of each; because there is always a mezzotint between light and dark, which unites these two hard parts with each other, and makes them melt into the other.

This paragraph is ordered somewhat different in the German translation of 1705.[MO]

tussentint · mezzotint

term translated by HALB-SCHATTEN
term translated by /

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

Veele konstenaars dwaalen, welke zich verbeelden, dat de halva Tint, die tegen den omtrek aan de dag zyde gelegd, en Mezze-Tint genaamd word, dezelve is, welke tussen het licht en de schaduw, met de naam van tussen-Tint bekend, geplaatst word; […] alzo de laatste een heele, en de voorige maar een halve Tint is, zynde zo breed niet als de Mezze-tint, want tot over de helft is hy met de schaduw vermengd, by gevolg ook blaauwer […] wanneer het licht vlak van vooren komt, alsdan is deze Mezze-tint, half met de tussen-tint vermengd: doch niet in een gemeen licht, gelyk wy gewoonlyk gebruyken. Derhalven is het zeker, dat deze tint, 't zy hoe die genaamd werd, Mezze-tint of gebróke Mezze-tint, niet voor schaduwe kan gereekent worden, nademaal het door een schamplicht vermengd is.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 71:] Plusieurs artistes sont dans l’erreur, en s’imaginant que la demi-teinte qu’on place contre le contour du côté de la lumière, est la même que celle qu’on met entre le jour & l’ombre, & à laquelle on donne le nom de teinte vive ou teinte intermédiaire […] cette dernière est une teinte vierge, tandis que l’autre n’est qu’une demi-teinte ; car plus de la moitié en est mêlée d’ombre, & par conséquent d’un ton plus bleuâtre […] Mais lorsque le jour tombe directement de face, alors cette demi-teinte se trouve à moitié confondue avec la teinte vive ou intermédiaire ; ce qui n’a pas lieu dans le jour ordinaire, dont on sert en général pour la peinture

mezzotint

term translated by HALF-TINT
term translated by HALB-FARBE

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière