AFSCHILDEREN (v.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

En dit zal genoeg zijn, omtrent alle vogelen, inzonderheid alswe de schoone en glanzige verwen van de paauw door ’t penseel leeren na ’t leeven afschilderen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] And this should be enough on the subject of all birds, particularly if we learn how to render with the brush the beautiful, shining colors of the peacock, as they appear in life.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai