OPTEKENEN (v.)

DESSINER (fra.) · DRAW (TO) (eng.) · ÜBERZEICHNEN (deu.) · ZEICHNEN (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · ÜBERZEICHNEN (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

{Schaduwen moet men niet wel soo doncker maecken alsmen kan.} Wanneer nu datmen sijn dingen begint op te Teyckenen, soo salmen voornamentlijck in ’t uytschaduwen letten, datmen in ’t eerste die niet soo sterck noch doncker en maeckt, als die wesen moet, noch alsmen die krijgen kan; maer door altijt wat te goet te houden, sien meester van sijn Teykening te blijven, op dat gy het daer na (soo het noot dede) altijt wat donckerder kont maecken; want het kan gebeuren dat ghy om Schilderachtigh te Teyckenen, yets donckerder sout moeten maecken, indien ghy eenige houdinge of wijckingh in uwe Teyckeningh sout willen brengen;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Shadows should not be made as dark as possible.} As soon as one starts to finish his draught, one should foremost pay attention in shadowing not to make them too strong or dark, as it should be, nor as one can make it; but keeping something left in stock, trying to remain the master of his Drawing, so that you can always make it a little darker (if necessary); because it can happen that you should make it a little darker to draw Painterly, if you want to apply some harmony or contrast in your Drawing;

In the English translation, this term is described as 'finishing your draught'. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin