TEKENSCHOOL (n. f.)

REIßSCHULE (deu.) · ZEICHEN-SCHULE (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ACADÉMIE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ZEICHEN-SCHULE (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Soo plachten eertijts fraye Borsten, Italien te gaen besoecken, en verbleven een wijle te Roomen, om onder ’t Schilderen aldaer de Teycken-school te oeffenen, die veele dan namaels na Venetien gingen, om het wel Schilderen en Coloreeren te leeren, gelijck d’exempelen van veel Meesters getuygen konnen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] As such, in the past good Men tended to go visit Italy, and they stayed a while in Rome, to practice the School of Drawing there while Painting, afterwards many went to Venice, to learn to Paint and Color well, as the examples by many Masters bear witness of this.

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin