SEDE-VORMENDE INHOUD (expr.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Den Historischen ofte den sede-vormenden inhoud der Schilderyen, diemen d’Inventie noemt, wordt hier met rechten in d’eerste plaetse ghestelt; Aenghesien nieman, of hy schoon allerley verwen by der hand heeft, seght Seneca {Epist. lxxi}, een ghelijckenisse kan uytdrucken, ’t en sy saecke dat hy van te vooren rijpelick overlegghe wat hy meynt te schilderen.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] The Historical or the moralizing content of Paintings, which one calls the Invention, is here rightfully placed in the first position; Since nobody, although he has all sorts of paints at hand, says Seneca {…} can express a similitude, it is necessary that he duly contemplates beforehand that which he intends to paint.

inventie

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
GENRES PICTURAUX → peinture d’histoire