MUURSCHILDERING (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Ludio heeft ten tijden des Keysers Augusto eerst van allen in ghestelt de vermaeckelicke Schilderye der Muyren met Landt-huysen, Galeryen, Prieel-werck, gheheylighde Bosschen, Lust-wouden, Heuvelkens, Vijvers, Waterleydinghen, lopende Rivieren; oock soo plaght hy op de kant der selvigher soodanighe dinghen te schilderen, die 's Menschen hert tot sijn vermaeck aldaer wenschen mocht;

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] During the time of the emperor August, Ludio produced entertaining Wall Painting with Villas, Galleries, Summer houses, sacred woods, Pleasure gardens, little hills, ponds, aqueducts, flowing rivers as the first of all; similarly he tended to paint beside it all such things that Man could desire for his entertainment;

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture