GECARRIGEERD (adj.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Met de woorden geaffecteerd en gecarrigeerd verstaan wy een soort van zinnelykheid en verkiezing daar veele Konstenaars mede ingenomen zyn, by voorbeeld, wanneer zy de oogleden hunner beelden al te zwaar vertoonen, het welk een oud en slaaperig wezen veroorzaakt […]

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 541:] By Affectation and exaggerating, I mean, a Kind of Fondness in Artists for a particular Manner [ndr: and choice] ; as, to make the Eye-lids of their Figures too large, which causes a heavy look […]

term translated by EXAGGERATING
term translated by KORRIGIEREN

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main