STRAALBUIGING (n. f.)

STRAHL (deu.) · STRAHLBEUGUNG (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · STRAHL (deu.) · STRAHLBEUGUNG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
3 quotations

Quotation

{Kennisse den schilderen ontbrekende.} Indien een schilder den aard der weersteutinge en straalbuiginge behoorlijck verstonde; daar de Hr. Huigens na des Cartes, beter en verstanelijker volgens zijn onderstellinge van de lightstralen van ’t verligte lichchaam gelijkelijk van de klootsche baren aan alle kanten voorgeset, geschreven heeft, het zou hem groot vermaak en vastigheid geven: dog dit gebeurt als nimmermeer, dat men zoodanig yemand vinde. Ja zelve verstaan er vele naaulijx de eerste gronden van de doorzigtkunde, den schilderen zoo noodige wetenschap.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Knowledge painters lack} If a painter adequately understood the nature of reflections and refractions—about which Sir Huygens, after Descartes, has written better and more understandably with his theory that rays from the light source are propagated as spherical waves equally in all directions—it would give him great satisfaction and certainty. Yet such a person will never be found. Indeed many of them barely understand the basics of perspective, knowledge so necessary for painters.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
L’ARTISTE → règles et préceptes

Quotation

{Wonderlijke veranderlijkheid.} Om nu in de avondlogten veele wonderlijke veranderingen in te voeren, kanmen de Zonne van een tot agt graden wel verbergen onder den gezigteinder: en dan overweegen, wat al speelingen, straalingen door weersteutinge en straalbuiginge tot ons oog konnen komen, en dikwils zig in ’t bespiegelen van zoodanige lugten oeffenen, om de inbeeldinge en vernuftige uitvindingen veerdiger te maaken, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Amazing variations, transition to the night}In order to introduce many amazing variations into the evening sky, one can conceal the sun between one and eight degrees below the horizon and then consider all the play and radiance caused by the bouncing and bending of light rays that can strike our eye, and practice diligently the mirroring of such skies in order to hone one’s perception and skills.[…]

In the German translation, this term is described as: 'Zurückkehrung der Strahlen'. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

{In ’t glas en vogtigheden is straalbuiginge.} Gelijk in ’t voorgaande Hooftdeel van de weersteutinge der klootsche ligtbaaren te pas quam; zoo komt hier ook ter snee haare straalbuiginge, op de vlakte van lichchaamen van andere stoffen die doorschijnende zijn, geboogen werdende de straalen na de loodliny, of van de zelve af na dat de doorgang van de ligtstraalen, daar begint te vertraagen of te verwakkeren: […]
Dog deeze dingen niet nader wiskonstig onderzoekende, als d’Heer Chr. Huygens gedaan heeft, weetende dat een Schilder altijd in dit stilleven der nature kan voor zig zetten; als hy eenen dag en zelve oogpunt maar behoudt, in zijn gantsche tafereel;

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {In glass and liquids rays are refracted; effects in glass and water} Just as the reflection of spherical light waves played a role in the previous chapter, the bending of light rays is also relevant here, but on the surface of things made of other substances, namely those that are translucent. In this case the rays are refracted either towards the perpendicular or away from it, depending on whether the light rays begin to slow down or speed up in passing through the substance: […] Yet we shall not further investigate these things mathematically, as Sir Christian Huygens has done, knowing that for this still life a painter can always place nature in front of him, and all he need do is maintain the same light and the same point of view on the entire scene.

In this paragraph, Beurs discusses the importance of diffraction with regard to still life painting, in particular glass and liquids. [MO]

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière
L’ARTISTE → règles et préceptes