DOORLUCHTIG (adj.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Laaten wy in dit Hoofdstuk eens aanmerken, wat voordeel een doorlugtig Teekenaar, booven een gemeene, of Moderne kan behaalen: naamentlyk, dat hy door de kennis van ’t Proportie-beeld, uitdrukkelyk weet te verbeelden, niet alleen ’t gemeen of Moderne Schoon, maar daar en booven het uitgeleesen, en ’t volmaakste, geevende ieder het zyne klaarlyk te kennen, Koningen, Prinssen, Vorsten, Helden, Goden &c.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Let us consider in this chapter, which advantage an illustrious draughtsman could obtain above a general or modern one: namely, that he will certainly know – because of the knowledge of the proportion [ndr: of the] figure – to depict not only the common or modern beauty, but moreover the exquisite and the most perfect, clearly giving each its own, kings, princes, royals, heroes, gods etc.

gemeen

term translated by VORTREFFLICH

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités