GEWASSEN TEKENING (expr.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Elfde Les, p. 30
[…] zo zal het niet ondienstig zyn, dat wy tot het wit en zwart Kryon, op gegrond of blauw papier, overgaan. Om een goede en vaste handelinge, op zulk papier te verkrygen, is 'er‘geen beeter middel, als zich gestaadig naar gewasse Teekeningen of playster te oeffenen, want de gewoonte zegt het spreekwoord, is een tweede natuur. Waarom wy de Leerlingen, hier verscheide weezens in playster troonien voorzetten. In plaats datmen op het wit papier, zyn voorwerpen met de Schaaduwe plagt te doen ronden, niet datmen gantsch geen Schaaduwe meer zoude behoeven te maaken: dat is de meening niet, geensints; maar hier en daar weinig, zoo het de nood vereischt

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] as such it will not be un-useful to continue with the white and black crayon on grounded or blue paper. To obtain a good and steady handling on such paper, there is no better way than to steadily practice after washed drawings or plaster, because – the saying goes – the habit is a second nature. Which is why we place several figures in plaster in front of the pupils. Instead of attempting to make the objects round by means of shadows on white paper, – not that one should no longer need to make any more shadows, that is not the opinion, not at all - but here and there a little bit, as it is necessary.

term translated by GETOUCHIERTE ZEICHNUNG
term translated by DESSIN REHAUSSÉ

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin