Illustration

PRESENTATION

VAN HOOGSTRATEN, Samuel, [Estampe illustrant les ombres portées par la lumière du feu et de la bougie], estampe, dans VAN HOOGSTRATEN, Samuel, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de zichtbaere werelt, Verdeelt in negen Leerwinkels, yder bestiert door eene der ZANGGODINNEN. Ten hoogsten noodzakelijk, tot onderwijs, voor alle die deeze edele, vrye, en hooge Konst oeffenen, of met yver zoeken te leeren, of anders eenigzins beminnen, Rotterdam, François van Hoogstraten, 1678, p. 260.

Certaines estampes illustrant l'Inleyding ne sont pas signées. On sait toutefois, grâce au témoignage de Houbraken, que Hoogstraten avait confié la réalisation de ces dernières à ses élèves. Voir à ce sujet BLANC, Jan, « Le traité de peinture dans la Hollande du XVIIe siècle, de Carel Van Mander (1604) à Samuel Van Hoogstraten (1678) », COnTEXTES, 1, 2006, p. 21-23.

Quotation

Het daglicht in een besloote plaets, […] wy tweederley. Als van een gemeene lucht, of van een in schijnende Zon. {Van een gemeene locht.}Van een gemeene locht komen zy in haer streek-vallen eenigzins met het vuer of fakkellicht overeen, behalve dat zy zoo kantig of snel niet en zijn: want zy krijgen, nae de maete der grootheit van 't licht, een weederzijdsche zachtigheyt, en voornamentlijk, die naest by 't venster zijn; {Of met een inschijnende Zon.} want deeze van beyde zijden omscheenen, verliezen zich in een punt, en behouden haer voornaemste bruinte alleenlijk in de middelstreek.

Quotation

De bepalingen van de schaduwen worden in de perspective geleert. De veranderingen, dieze in de verwe maken, is na de maete van haere donkerheyt. Weynich schaduwe geeft na haere maete weyniger verandering in de verwe, maer de volle duisterheit maekt alle dingen gelijk; dat is, geheel onzichtbaer.