AERTSEN, Pieter ( 1507-1575 )

ISNI:0000000117767046 Getty:500027884

Quotation

53 Aen noch veel meer dinghen, sietmen expresse
Glansen en schijnen teghenslaen en keeren,
Ghelijck daer van elcke bysonder lesse,
Aen de Natuere, der Schilders Meestresse,
Met vlijtighen opmercken is te leeren,
Hoe glansende Visschen, Tennen en eeren,
Malcander de Reverberaty deelen,
Exempel in langhe Piers tafereelen. {Exempel van weerglans in een Keucken, ghedaen van den ouden langhen Pier, welcke is te sien by den Kinderen van wijlen Const-liefdighen Iacob Ravaert.}

Quotation

53 Aen noch veel meer dinghen, sietmen expresse
Glansen en schijnen teghenslaen en keeren,
Ghelijck daer van elcke bysonder lesse,
Aen de Natuere, der Schilders Meestresse,
Met vlijtighen opmercken is te leeren,
Hoe glansende Visschen, Tennen en eeren,
Malcander de Reverberaty deelen,
Exempel in langhe Piers tafereelen. {Exempel van weerglans in een Keucken, ghedaen van den ouden langhen Pier, welcke is te sien by den Kinderen van wijlen Const-liefdighen Iacob Ravaert.}

Quotation

55 Summa, in Const was hy een overvliegher, {Lof der Const van den ouden langhen Pier
Om de Reflexy aerdich by te bringhen,
Iae een groot behendich listich bedriegher
Van s’Menschen ooghen, oock een cluchtich liegher :
Want men meent te sien alderhande dinghen,
Doch ist maer verwe, die hy wist te minghen,
Dat t’effen schijnt rondt, en t’platte verheven,
T’stomme te spreken, en t’doode te leven.


VIII, 8-10, fol. 34v-35r
8 Siet al t’verre Landtschap ghedaente voeren {T’verre lantschap te laten verliesen in de locht, oft soet te verwercken.}
Der Locht, en schier al in de Locht verflouwen,
Staende Berghen schijnen wolcken die roeren,
Weersijdich op’t steeck, als plaveyde vloeren,
In’t veldt, sloten, voren, wat wy aenschouwen,
Oock achterwaert al inloopen en nouwen,
Dit acht te nemen laet u niet verdrieten,
Want t’doet u achter-gronden seer verschieten

Quotation

55 Summa, in Const was hy een overvliegher, {Lof der Const van den ouden langhen Pier
Om de Reflexy aerdich by te bringhen,
Iae een groot behendich listich bedriegher
Van s’Menschen ooghen, oock een cluchtich liegher :
Want men meent te sien alderhande dinghen,
Doch ist maer verwe, die hy wist te minghen,
Dat t’effen schijnt rondt, en t’platte verheven,
T’stomme te spreken, en t’doode te leven.


VIII, 8-10, fol. 34v-35r
8 Siet al t’verre Landtschap ghedaente voeren {T’verre lantschap te laten verliesen in de locht, oft soet te verwercken.}
Der Locht, en schier al in de Locht verflouwen,
Staende Berghen schijnen wolcken die roeren,
Weersijdich op’t steeck, als plaveyde vloeren,
In’t veldt, sloten, voren, wat wy aenschouwen,
Oock achterwaert al inloopen en nouwen,
Dit acht te nemen laet u niet verdrieten,
Want t’doet u achter-gronden seer verschieten

Quotation

53 Aen noch veel meer dinghen, sietmen expresse
Glansen en schijnen teghenslaen en keeren,
Ghelijck daer van elcke bysonder lesse,
Aen de Natuere, der Schilders Meestresse,
Met vlijtighen opmercken is te leeren,
Hoe glansende Visschen, Tennen en eeren,
Malcander de Reverberaty deelen,
Exempel in langhe Piers tafereelen. {Exempel van weerglans in een Keucken, ghedaen van den ouden langhen Pier, welcke is te sien by den Kinderen van wijlen Const-liefdighen Iacob Ravaert.}

Quotation

55 Summa, in Const was hy een overvliegher, {Lof der Const van den ouden langhen Pier
Om de Reflexy aerdich by te bringhen,
Iae een groot behendich listich bedriegher
Van s’Menschen ooghen, oock een cluchtich liegher :
Want men meent te sien alderhande dinghen,
Doch ist maer verwe, die hy wist te minghen,
Dat t’effen schijnt rondt, en t’platte verheven,
T’stomme te spreken, en t’doode te leven.


VIII, 8-10, fol. 34v-35r
8 Siet al t’verre Landtschap ghedaente voeren {T’verre lantschap te laten verliesen in de locht, oft soet te verwercken.}
Der Locht, en schier al in de Locht verflouwen,
Staende Berghen schijnen wolcken die roeren,
Weersijdich op’t steeck, als plaveyde vloeren,
In’t veldt, sloten, voren, wat wy aenschouwen,
Oock achterwaert al inloopen en nouwen,
Dit acht te nemen laet u niet verdrieten,
Want t’doet u achter-gronden seer verschieten

Quotation

55 Summa, in Const was hy een overvliegher, {Lof der Const van den ouden langhen Pier
Om de Reflexy aerdich by te bringhen,
Iae een groot behendich listich bedriegher
Van s’Menschen ooghen, oock een cluchtich liegher :
Want men meent te sien alderhande dinghen,
Doch ist maer verwe, die hy wist te minghen,
Dat t’effen schijnt rondt, en t’platte verheven,
T’stomme te spreken, en t’doode te leven.


VIII, 8-10, fol. 34v-35r
8 Siet al t’verre Landtschap ghedaente voeren {T’verre lantschap te laten verliesen in de locht, oft soet te verwercken.}
Der Locht, en schier al in de Locht verflouwen,
Staende Berghen schijnen wolcken die roeren,
Weersijdich op’t steeck, als plaveyde vloeren,
In’t veldt, sloten, voren, wat wy aenschouwen,
Oock achterwaert al inloopen en nouwen,
Dit acht te nemen laet u niet verdrieten,
Want t’doet u achter-gronden seer verschieten

Quotation

53 Aen noch veel meer dinghen, sietmen expresse
Glansen en schijnen teghenslaen en keeren,
Ghelijck daer van elcke bysonder lesse,
Aen de Natuere, der Schilders Meestresse,
Met vlijtighen opmercken is te leeren,
Hoe glansende Visschen, Tennen en eeren,
Malcander de Reverberaty deelen,
Exempel in langhe Piers tafereelen. {Exempel van weerglans in een Keucken, ghedaen van den ouden langhen Pier, welcke is te sien by den Kinderen van wijlen Const-liefdighen Iacob Ravaert.}

Quotation

53 Aen noch veel meer dinghen, sietmen expresse
Glansen en schijnen teghenslaen en keeren,
Ghelijck daer van elcke bysonder lesse,
Aen de Natuere, der Schilders Meestresse,
Met vlijtighen opmercken is te leeren,
Hoe glansende Visschen, Tennen en eeren,
Malcander de Reverberaty deelen,
Exempel in langhe Piers tafereelen. {Exempel van weerglans in een Keucken, ghedaen van den ouden langhen Pier, welcke is te sien by den Kinderen van wijlen Const-liefdighen Iacob Ravaert.}

Quotation

53 Aen noch veel meer dinghen, sietmen expresse
Glansen en schijnen teghenslaen en keeren,
Ghelijck daer van elcke bysonder lesse,
Aen de Natuere, der Schilders Meestresse,
Met vlijtighen opmercken is te leeren,
Hoe glansende Visschen, Tennen en eeren,
Malcander de Reverberaty deelen,
Exempel in langhe Piers tafereelen. {Exempel van weerglans in een Keucken, ghedaen van den ouden langhen Pier, welcke is te sien by den Kinderen van wijlen Const-liefdighen Iacob Ravaert.}

Quotation

55 Summa, in Const was hy een overvliegher, {Lof der Const van den ouden langhen Pier
Om de Reflexy aerdich by te bringhen,
Iae een groot behendich listich bedriegher
Van s’Menschen ooghen, oock een cluchtich liegher :
Want men meent te sien alderhande dinghen,
Doch ist maer verwe, die hy wist te minghen,
Dat t’effen schijnt rondt, en t’platte verheven,
T’stomme te spreken, en t’doode te leven.


VIII, 8-10, fol. 34v-35r
8 Siet al t’verre Landtschap ghedaente voeren {T’verre lantschap te laten verliesen in de locht, oft soet te verwercken.}
Der Locht, en schier al in de Locht verflouwen,
Staende Berghen schijnen wolcken die roeren,
Weersijdich op’t steeck, als plaveyde vloeren,
In’t veldt, sloten, voren, wat wy aenschouwen,
Oock achterwaert al inloopen en nouwen,
Dit acht te nemen laet u niet verdrieten,
Want t’doet u achter-gronden seer verschieten